Arkiv

LIBRETTO


  • Arnljot (Stockholm : Abr. Lundquist, 1910)
  • Arnljot (Avskrift 2014 genom ordf. em Mikael Andersson med stöd.)
  • Arnljot (Halvar Björks bearbetning, 1997.)

ÖVRIGT


ARNLJOT-TIDENDER

2002-2016 fanns medlemstidningen Arnljot-Tidender.

HIT HAR JAG LÄNGTAT

Det skalv i bröstet var gång jag följde med blicken svalornas väg om våren, var gång jag mindes, hur luften blånar i jämtars land.


Hur långt jag for, hur än livet lyste i söderns glammande rosengårdar, tillbaka manade ständigt hjärtat till nordanlandet med vita vintrar.


Hur långt jag for, här är målet.