Handling

ARNLJOT


AKT I: FRÖSÖTINGET JUNI ÅR 1025

Arnljot har återvänt till Jämtland efter fem års vikingafärder i österled. Han finner sin släkt vanärad och sin trolovade Gunhild gift med en annan. Tillsammans med Sigurd i Slandrom har Arnljots mor, Unn, smitt planer om att Jämtland ska bli ett fritt och självständigt rike under Arnljots ledning. Tinget församlas, där Arnljot förväntas få upprättelse och bli vald till Jämtlands konung. Arnljot bryter tingsfriden genom att dräpa sin rival Gudfast. För detta brott döms han fredlös och tvingas fly ut i vildmarken.

Unn. Foto: Erik Hessel

ARNLJOT


AKT II: FEM ÅR SENARE VID JÄRPSTRÖMMEN

Arnljot lever i vildmarken tillsammans med sameflickan Vaino. Han är ständigt hotad till livet, dels av jämtarna, som söker hämnd, och dels av nåjden Ubma, som vill finna hans gömda skatter.


Här genomgår Arnljot en själslig kris som leder till omvändelse.

Vaino & Arnljot. Foto: Erik Hessel

ARNLJOT


AKT III: STIKLESTAD 20 JUNI 1030

Den avsatte norske konungen Olav har efter flera år i landsflykt samlat en här för att erövra och med våld kristna Norge.


Arnljot ansluter sig till honom och kämpar vid hans sida. Efter en ödesdiger strid mot bondehären återförenas han slutligen med sin älskade Gunhild.

Slaget vid Stiklestad. Foto: Erik Hessel

HIT HAR JAG LÄNGTAT

Det skalv i bröstet var gång jag följde med blicken svalornas väg om våren, var gång jag mindes, hur luften blånar i jämtars land.


Hur långt jag for, hur än livet lyste i söderns glammande rosengårdar, tillbaka manade ständigt hjärtat till nordanlandet med vita vintrar.


Hur långt jag for, här är målet.